Klima og miljø er omdrejningspunkt for DM&E Agro

Fredag den 17. januar aflagde formand for Danske Maskinstationer og Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, sin årsberetning. Mere end 250 deltagere lyttede til formandens ord om året 2019, der nu ligger bag os.

Landsformand DM&E Søren Ulrik Sørensen

”For mennesker, som bruger det meste af deres arbejdsliv under åben himmel, er det svært ikke at nævne vejret. 2017 og 2018 var ekstreme på hver sin måde. 2017 var det mest regnfulde vejr i 136 år. Skulle nogen være i tvivl, blev rekorden slået i 2019. Det satte mange spor i landskabet, ikke bare visuelt, men også i måden mange måtte udføre arbejdet på. Entreprenører, skovfolk og maskinstationer måtte kæmpe for at få opgaverne udført i mange egne af landet. Men DM&E’s medlemmer er lavet af godt stof. De, sammen med dygtige medarbejdere, gjorde mange steder det næsten umulige og fik ved fælles hjælp tingene til at lykkes.” Sådan indledte Søren Ulrik Sørensen sin årsberetning til medlemmerne af Danske Maskinstationer og Entreprenører til årsmødet på Vingsted Hotel og Konferencecenter.

Vi skal mindske klimabelastningen

DM&E Agro har arbejdet med at optimere brugen af de ressourcer, der bliver brugt i landbruget, for at mindske klimabelastningen. DM&E har været i dialog med Arla og vil være en del af løsningen på at sikre, at dansk landbrugs klimabelastning bliver mindre.

Et af de store nye fokusområder er udledningen af CO2 fra landbruget, hvor de store landbrugsandelsselskaber har sat klare mål om deres CO2– udledning. CO2-udledningen kommer til at omhandle meget mere end brændstof og energiforbrug. Hele processen skal optimeres, og derfor skal der bl.a. fokus på, at høje udbytter giver lavere CO2, og at forskellige dyrkningsformer er med til at sænke CO2-udledningen fra jorden.

Præcisionsjordbrug har fokus på næringsstoffer og kemi

Præcisionsjordbrug var et af de store projekter i 2019. Her er fokus på at placere næringsstoffer og kemi der, hvor der er bedst virkning og behov for det. DM&E har forsøgt at inddrage maskinstationerne i selve processen med at graduere tildeling på visse bedrifter, hvor ejeren ikke har det nødvendige kendskab til sine markers forskellighed. ”DM&E ser gerne, at maskinstationerne skal være en aktiv del af dette tiltag, fordi de har ekspertisen med erfarne og motiverede medarbejdere,” fortalte Søren Ulrik Sørensen til årsmødet.

Placering af gylle til majs

DM&E Agro fortsætter arbejdet med dokumentering af viden omkring placering af gylle til majs for at kunne undvære fosfor i startgødningen. Det er et projekt, som DM&E er gået med i for at sikre, at anbefalingerne bliver gjort med de rigtige forudsætninger. F.eks. skal der tages højde for den meromkostning, der er ved selve udkørslen, den kortere udkørselsperiode for nedfælderen, påvirkningen for såarbejdet og ukrudtsrensningen bagefter. ”DM&E’s største opgave i dette er at sikre, at resultaterne i disse forsøg bliver tilføjet den merpris, der er ved brug af denne nye teknologi,” fastslog Søren Ulrik Sørensen.

Fokus på smittebeskyttelsesplaner hos mælke- og svineproducenter

DM&E har i samarbejde med Syddansk Kvæg lavet smittebeskyttelsesplaner, som primært var tiltænkt arbejdet med mælkeproducenter, med det formål at minimere flytning af smitte fra åbne produktionsanlæg. Men med svinepesten, der nærmer sig fra det østlige Europa, er der større behov for at få smittebeskyttelsesplanerne på plads hos svineproducenterne også. Det vil være katastrofalt, hvis maskinstationerne er med til at trække smitten med rundt, og dette kunne også betyde, at de større svineproducenter fremover ønsker at varetage maskinstationernes arbejdsopgaver selv.

-Annonce-
Tidligere artikelBiomasse og bæredygtighed er centralt for arbejdet i DM&E Skov
Næste artikelLER og LAR er to vigtige emner for DM&E Entreprenør

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her