- ANNONCE -

Over et halvt århundrede for og sammen med branchen

Grundlægger af Maskinstationen og Landbrugslederen Vagn Møller
Grundlægger af Maskinstationen og Landbrugslederen Vagn Møller

Fundamentet til vores blad Maskinstationen og Landbrugslederen (M&L) blev lagt tilbage i januar 1962, hvor grovsmed og redaktør Vagn Møller sendte det første nummer af ”Fagbladet Maskinstationen” på gaden fra familiens bopæl i Risskov ved Aarhus.

Med sin baggrund som sælger hos flere producenter og importører af landbrugsgrej havde Vagn Møller dels fået kontakt til landbruget og dels til den endnu helt unge maskinstationsbranche. Og det var netop på disse salgsbesøg hos mange af maskinstationernes pionerer han fik ideen til et blad, et blad som kunne være med til at skabe kontakt mellem landets maskinstationer, samle dem, kort sagt være med til at give den gryende maskinstationsbranche sin egen identitet.

WEB Første forside
WEB 25 års forside

I sit arbejde for sagen var redaktøren godt hjulpet af cand.agro Poul Bildsøe Hansen med til at stifte en del af de lokale maskinstationsforeninger i Jylland og således med til at skabe fundamentet for stiftelsen af Landsforeningen Danske Maskinstationer i 1963 – det nuværende Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E).

I 1972 blev bladet til ”Maskinstationen og Landbrugslederen”(M&L) da man her indgik bladsamarbejde med Foreningen Landbrugslederen, og senere blev også Föreningen Skånes Maskinstationer, og Dansk Skoventreprenør Forening koblet på.

Den gamle redaktør, Vagn Møller, døde i 1996 og havde forinden gennem 15 år et fint samarbejde om bladet med datteren cand.jur. Anne K. Møller. Herefter førte Anne Kirstine M&L videre, nu med hjælp fra nevøen, civiløkonom Søren J. Møller.

I 2011 foretog bladet så næste skridt i generationsskiftet, da Anne K. Møller fratrådte og Søren Jægerum Møller blev bladets ansvarshavende redaktør og udgiver. Og udgivelsen af M&L er stadig et familieforetagende, idet Sørens hustru Lotte er en del af redaktionen.

Dagens og fremtidens M&L vil i højere grad udbrede viden om de brancher som bladet repræsenterer – f.eks. maskinstationerne, entreprenørerne, skoventreprenørerne og de større landbrug m.fl. for en bredere kreds af læsere – alt sammen for at fremme de enkelte virksomheder og organisationerne/foreningerne bag.

M&L kommer i et månedligt oplag på ca. 4000 eksemplarer. Udover indehavere og medarbejdere hos de foreninger bladet betjener, læses bladet med interesse i maskinbranchen, i landbruget, på uddannelsessteder, rådgivningsvirksomheder samt ikke mindst af personer og virksomheder indenfor maskinstations- og entreprenørbranchen i øvrigt.

M&L udkom fra starten af 2013 i en elektronisk udgave og er således rustet til også at betjene dette behov hos nuværende og kommende læsere.