Fredag den 17. januar aflagde formand for Danske Maskinstationer og Entreprenører, Søren Ulrik Sørensen, sin årsberetning. Mere end 250 deltagere lyttede til formandens ord om året 2019, der nu ligger bag os.

Landsformand DM&E Søren Ulrik Sørensen

”For mennesker, som bruger det meste af deres arbejdsliv under åben himmel, er det svært ikke at nævne vejret. 2017 og 2018 var ekstreme på hver sin måde. 2017 var det mest regnfulde vejr i 136 år. Skulle nogen være i tvivl, blev rekorden slået i 2019. Det satte mange spor i landskabet, ikke bare visuelt, men også i måden mange måtte udføre arbejdet på. Entreprenører, skovfolk og maskinstationer måtte kæmpe for at få opgaverne udført i mange egne af landet. Men DM&E’s medlemmer er lavet af godt stof. De, sammen med dygtige medarbejdere, gjorde mange steder det næsten umulige og fik ved fælles hjælp tingene til at lykkes.” Sådan indledte Søren Ulrik Sørensen sin årsberetning til medlemmerne af Danske Maskinstationer og Entreprenører til årsmødet på Vingsted Hotel og Konferencecenter.

Lokal håndtering af regnvand spiller en rolle i klimadebatten

Med det våde vejr er håndtering af regnvand et centralt emne og noget, som spiller en rolle i den store klimadebat. De mange regnskyl bliver mere intense, og vi kan forvente mere nedbør i fremtiden. Derfor kan vi også forvente, at der kommer nye krav til håndtering af vandet, så byerne ikke oversvømmes af de voldsomme regnskyl.

Der skal laves løsninger, hvor man kan håndtere og tilbageholde vand på en anden måde, end vi gør i dag. ”Lokal håndtering af regnvand (LAR) er noget, som vinder mere og mere indpas og giver nye muligheder for DM&E’s medlemsvirksomheder. For at kunne imødegå denne udvikling har DM&E’s chefkonsulent, Sebastian Skipper Ravn, gennemført en regnvandskonsulentuddannelse for at styrke kompetencerne indenfor lokal håndtering af regnvand til gavn for DM&E’s medlemmer,” fortalte formand Søren Ulrik Sørensen til årsmødet.

 

LER 2.0 skal gøre arbejdet lettere for landets graveaktører

Det seneste år har der været stor aktivitet i arbejdet med at fastsætte rammerne for det kommende Ledningsejerregister. DM&E er medlem af følgegruppen for regeringens initiativ for modernisering af LER, som varetages i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. ”DM&E har bidraget med egne input samt medlemsvirksomheder, som ligeledes er kommet med forslag til, hvordan det nye LER skal sættes op,” udtalte Søren Ulrik Sørensen til årsmødet.

Med LER 2.0 bliver det lettere for graveaktørerne at danne sig et overblik over ledningerne i jorden. Derudover vil man også få oplysningerne meget hurtigere, end man kunne forvente førhen. ”Når det nye LER-system står klar og efter nogle år er fuldt implementeret, vil entreprenøren få oplysningerne leveret samlet og fuldt digitalt,” fastslog Søren Ulrik Sørensen.

- ANNONCE-
Tidligere artikelKlima og miljø er omdrejningspunkt for DM&E Agro
Næste artikelNy ansat hos MO Implements A/S

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her