Kommuner baner vejen for mere optimal kørsel med landbrugskøretøjer

En stadig større andel af landets kommuner ser med velvilje på landmændenes behov for at køre med tidsvarende landbrugskøretøjer på de kommunale veje, eksempelvis i gyllesæsonen. Det viser et nyt kort, som Færdselsgruppen har udarbejdet på baggrund af kommunernes svar på dispensationsansøgninger.

75 af landets kommuner er ansøgt om generel dispensation til at køre med forhøjet akseltryk.

2016-05-30-kbs-kort-over-gylledispensationer

Som det fremgår af kortet har de fleste af de ansøgte kommuner – ca. 60 pct. – givet landmænd en dispensation til at køre på kommunens veje med vogne med op til 10 ton akseltryk. (Se den grønne markering). I nogle få kommuner (markeret med gult) skal landmændene dog søge tilladelsen individuelt. Flere af kommunerne, der ikke har kunnet give en dispensation, har været forhindret pga. vilkår i servicekontrakter med entreprenører.

– Dispensationerne betyder, at der bliver færre kørsler på vejene. Det medfører bedre fremkommelighed og mindre ressourceforbrug. Jeg er glad for den erhvervsvenlighed, så mange kommuner udviser ved at lægge sig i selen for at gøre landmændenes arbejde lettere. 80 procent af den samlede gyllemængde bringes ud i de 46 kommuner, der har givet dispensation til, at vi må køre med lidt større læs. Og det sparer noget kørsel, hvilket er godt for både os og øvrige trafikanter, siger Sven-Aage Steenholdt, der er medlem af Færdselsgruppen og folkevalgt i Landbrug & Fødevarer.

Trods rosen til kommunerne efterlyser han generelle regler på tværs af kommunegrænser. Det vil betyde, mindre bureaukrati og at der kommer til at gælde samme regler for kørsel på de kommunale veje som på de statslige. Siden 2011 har det været muligt at køre med 10 ton akseltryk på statsveje.

– Vi i Færdselsgruppen arbejder på, at hele Danmarkskortet bliver grønt. Men det har sine forhindringer. Både fordi der er uenighed om, at kørslen slider på vejene, og fordi nogle kommuner er bundet af servicekontrakter for vejvedligeholdelse, fortæller Sven-Aage Steenholdt.

Indtil der forhåbentlig er fundet en landsdækkende løsning er opfordringen fra Færdselsgruppen, at når relevante kommuner skal forny deres vedligeholdelseskontrakter, så er kommunerne opmærksomme på, at kontrakterne kan være en hæmsko for kommunernes erhvervsvenlighed.

Bedre mulighed for at bruge moderne landbrugsmaskiner gælder ikke kun gyllevogne, men også maskinerne på miljøbælter. Maskiner på miljøbælter er mere skånsomme mod jorden og særligt vigtige i et stadigt vådere dansk klima. Men de har ikke tilladelse til at køre på vejene. Stadig flere kommuner giver dispensation til at disse køretøjer må færdes på vejene – i alt er det nu 24 kommuner (se kortet nedenfor).

Kort over erhvervsvenlige kommuner
Kort over erhvervsvenlige kommuner

–   Det er glædeligt, at stadig flere kommuner gør det muligt at komme rundt med maskinerne på miljøbælter. Alternativt skulle de flyttes på blokvogn, hvilket både er ressourcekrævende og generende for trafikken. Vi i Færdselsgruppen glæder os meget over, at transportministeren også udviser stor erhvervsvenlighed på dette område. Seneste har ministeren iværksat en forsøgsordning, der gør det muligt at bruge statsvejene og som skal give mere viden om netop miljøbælternes færden, siger Knud Erik Clausen medlem af Færdselsgruppen og folkevalgt for Danske Sukkerroedyrkere.

 

24 kommuner giver dispensation til maskiner på miljøbælter

Baggrund:

Siden 2011 har det været tilladt at køre med 10 ton akseltryk på statsvejnettet. For at måtte køre på kommunevejene skal kommunerne søges om dispensation. Færdselsgruppen søger på vegne af alle landmænd og maskinstationer dispensation til at køre med 10 ton akseltryk. 75 kommuner er ansøgt om midlertidig dispensation – undtagelsen er hovedstadsområdet og enkelte småøer. Af de ansøgte kommuner har 46 givet en dispensation i 2016. 80 pct. af den samlede mængde gylle der udbringes, udbringes i disse kommuner. Lastbiler har tilladelse til at må køre med 11,5 ton akseltryk – og det til trods for, at lastbiler har smallere og hårdere pumpede hjul end landbrugsmaskiner.

Siden 2010 har en bestemt maskine på miljøbælter haft dispensation til kørsel på statsvejene. Derefter skulle de enkelte kommuner søges om dispensation til kørsel med pågældende maskine. Her er 24 kommuner søgt for nuværende og alle 24 har givet dispensationen.

 

- ANNONCE-
Tidligere artikelForsøgsordning med bælter – ansøgning
Næste artikelNordjysk tømrermester hopper i en lille sort sag

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her