Abonnementsbetingelser – M&L

    1. Binding og opsigelse

Alle abonnementer løber indtil opsigelse.

Abonnementet købes for en periode på 12 måneder af gangen. Abonnementet fornyes automatisk hvert år så længe det ikke er blevet opsagt af abonnenten. Abonnement-årsskifte er hhv., januar eller juli og perioden fremgår af seneste faktura.

Abonnementet kan opsiges uden varsel af Maskinstationen og Landbrugslederen, hvis betaling ikke sker rettidigt, eller abonnenten krænker en eller flere af de i nærværende abonnementsbetingelser nævnte rettigheder.

Abonnentens opsigelse kan ske senest 1 måned inden udløbet af den 12-måneders bindingsperiode, hvis abonnenten ikke ønsker sit abonnement automatisk fornyet i overensstemmelse med nærværende vilkår for abonnementet.

Ved opsigelse af abonnementet vil abonnenten på udløbsdagen få deaktiveret sin adgang til hjemmesiden, www.ditmogl.dk, hvormed abonnentens adgang til materiale på hjemmesiden ophører helt. Hvis opsigelsen skyldes abonnentens misligholdelse af nærværende vilkår ophører dennes adgang til hjemmesiden straks.

  1. Oprettelse og betaling

Abonnementer oprettes ved abonnentens henvendelse til Maskinstationen og Landbrugslederen enten på tlf. nr. 86 17 88 19, pr. mail til info@mogl.dk eller på www.ditmogl.dk

Ved modtagelsen af en henvendelse fra abonnenten angående indgåelse af abonnement, anses abonnementet for stiftet. Snarest muligt herefter fremsendes det første kommende blad.

Hvis abonnenten er forbruger anses abonnementet for tegnet 14 dage efter M&L´s modtagelse af henvendelsen fra abonnenten. Hvis abonnenten ikke er forbruger anses abonnementet tegnet på tidspunktet for M&L`s modtagelse af abonnentens henvendelse angående indgåelse af abonnement.

Ved oprettelse af abonnement opnår abonnenten brugsret til Bladet Maskinstationen og Landbrugslederen og artikler på www.ditmogl.dk

Betaling sker ved fakturering, og skal senest være M&L i hænde 30 dage efter modtagelsen af faktura. Der faktureres for 1 års abonnement af gangen, regnet fra enten januar eller juli afhængigt af abonnementstypen.

Opsigelse af abonnementet danner ikke grundlag for refundering af det betalte.

  1. Fortrydelsesret

Er abonnenten forbruger, har vedkommende 14 dages fortrydelsesret efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Abonnenten anses for værende en forbruger, når denne ved brugen af sit abonnement hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Der indrømmes ingen fortrydelsesret til erhvervsdrivende. Abonnenten anses for værende erhvervsdrivende, når denne i sin brug af abonnementet hovedsagelig handler inden for sit erhverv.

  1. Brug af abonnementet

Et abonnement må kun bruges af den bruger, som abonnementet er indkøbt til. Der oprettes en bruger pr. abonnement.

Alt materiale som abonnenten kommer i besiddelse af i forbindelse med brug af abonnementet, må kun anvendes til abonnentens egne forhold. Videregivelse, videreformidling eller videresalg af det materiale, som abonnenten opnår adgang til i medfør af abonnementet, er strengt forbudt og anses for at være væsentlig misligholdelse af abonnementet. Se nærmere herom under pkt. 6.

  1. Rettigheder

Ved stiftelse af abonnementet, gives der adgang til brug af diverse dokumenter, som findes og downloades på hjemmesiden. Brugsretten hertil er begrænset til den enkelte abonnent, og der må ikke uden skriftligt samtykke fra Maskinstationen og Landbrugslederen ske nogen form for videredistribuering (herunder videregivelse, videreformidling og videresalg) til tredjemand af adgang til eller materiale fra Hjemmesiden.

M&L eller tredjemand fra hvem M&L afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til al materiale, der forefindes på hjemmesiden.

Abonnenten skal respektere de i pkt. 5 nævnte rettigheder, og er M&L ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af materiale opnået ved brug af abonnementet.

  1. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk ret. M&L er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnenters brug af det materiale, som formidles på hjemmesiden.

  1. Persondata

I forbindelse med oprettelse af abonnement skal oplyses navn, adresse, evt. fimanavn og CVR-nr. samt e-mail. Oplysningerne anvendes til identifikation af abonnenten og dennes virksomhed med henblik på at give adgang til de materialer og serviceydelser, der indgår ved køb af de forskellige abonnementstyper.

Har abonnenten har givet oplysninger om fødselsdag samt virksomhedsstart, kan disse benyttes til omtaler under Mærkedage, såfremt abonnenten har givet sin accept af dette eller selv har kontaktet M&L på mail: info@mogl.dk i anledning af mærkedagen.

Hvis abonnenten udgør en fysisk person i Databeskyttelsesforordningens forstand, fremsendes særskilt informationsskrivelse, som iagttager M&L´s oplysningspligt i henhold til forordningens artikel 13.

Personoplysningerne opbevares sikkert, og anvendes primært til kontrol af Abonnementsbetingelsernes pkt. 4 og overholdelse af rettighederne i pkt. 5.

Anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning af oplysninger kan ske ved henvendelse til info@mogl.dk Fortsat benyttelse af abonnement kræver dog, at M&L har en række fornødne oplysninger, hvorfor enhver anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning ikke kan imødekommes.

Ved opsigelse og udløb af abonnement, vil dine personoplysninger automatisk blive slettet indenfor en periode på 36 måneder fra opsigelses- eller udløbsdagen.

Ved spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger, er abonnenten velkommen til at kontakte redaktionen på ovenfor anførte kontaktinformationer.

-Annonce-
Tidligere artikelDe næste to måneder sætter Pon Equipment fokus på en af deres populære læssemaskiner Cat 930M
Næste artikelAmerikanske saxlifte

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her